Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalget er en undergruppe af DUS og består af 11 medlemmer: Hovedkursuslederen for de specialespecifikke kurser, PKL’erne fra Videreuddannelsesregionerne, et medlem udpeget af bestyrelsen, en yngre læge i hoveduddannelse, et medlem udpeget af YDU og øvrige medlemmer, er speciallæger fordelt mellem de 3 uddannelsesregioner. 

Formålet med Uddannelsesudvalget er, at sikre uddannelse af høj kvalitet og ensartethed for introlæger og hoveduddannelseslæger på de urologiske afdelinger.  Arbejdet foregår bl.a. ved tæt samarbejde med afdelingernes UAO’er og arrangering af årligt møde for UAO’erne forud for DUS årsmøde, men også mere formelt gennem udfærdigelser af målbeskrivelser og inspektorordning, hvor Uddannelsesudvalget anbefaler nye inspektorer og vurderer inspektorrapporter. Uddannelsesudvalget udpeger delkursusledere og er sparringspartner i udformningen af de specialespecifikke kurser hvad angår emneområder, form og indhold. 

Uddannelsesudvalget er ikke direkte koblet til YDU, men i udvalget er der et YDU medlem og udvalget støtter op om arbejdet i YDU og FEBU arrangementer. 

Se mere på DUSs hjemmeside.