Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelsen i urologi er 1-årige introduktionsstillinger. Det er muligt at se ledige stillinger på www.sundhedsjobs.dk

Ovenstående link er gældende for alle regioner. Typisk vil ansættelserne være på et enkelt sygehus. 

På SST’s hjemmeside, kan man finde aktuelle og tidligere målbeskrivelser for introstilling i urologien:

https://sst.dk/da/Fagperson/Sundhedsvaesenets-rammer-og-uddannelser/Uddannelser-varetaget-af-Sundhedsstyrelsen/Uddannelse-af-speciallaeger/Maalbeskrivelser

 

Videreuddannelsesregion Øst (inkl. Region Hovedstaden og Region Sjælland):

På følgende link finder man mere information omkring introstillinger i urologien i videreuddannelsesregion øst

https://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/specialerne/urologi.aspx

Her kan man også finde oversigt over introduktionsstillinger på de forskellige urologiske afdelinger. 

Der findes aktuelt 3 introstillinger på Rigshospitalet, 7 stillinger på Herlev-Gentofte Hospital og 8 på Sjællands Universitetshospital. 

 

Videreuddannelsesregion Syd:

På følgende link kan man læse mere omkring introstillinger i urologien i Region Syd:

https://videreuddannelsen-syd.dk/specialeoversigt/urologi

I Region Syd kan ansættelsen foregå på Sygehus Lillebælt i Vejle, Odense Universitetshospital og Esbjerg Sygehus. Der er i alt 7 introduktionsstillinger i Region Syd. 

På nedenstående link, kan du finde mere information om de forskellige introduktionsstillinger i Region Syd, og uddannelsesprogrammerne

https://videreuddannelsen-syd.dk/specialeoversigt/urologi/uddannelsesprogrammer

 

Videreuddannelsesregion Nord (inkl. Region Nord og Region Midt):

På følgende link kan man læse mere omkring introstillinger i urologien i Region Nord og Region Midt

https://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/specialer/urologi/

Ansættelsen kan foregå på Aarhus universitetshospital, Regionshospitalet Gødstrup,  Aalborg universitetshospital, Regionshospitalet Nordjylland Hjørring. Der er i Region Nord i alt 17,5 introstillinger. 

På nedenstående link, kan du læse mere om uddannelsesprogrammer for de 4 afdelinger. https://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/specialer/urologi/uddannelsesprogrammer-og-lagefaglig-indstilling/

 

Logbog:

Logbogen findes på følgende link: www.uddannelseslaege.dk

Her finder du oversigt over kompetencer, mulighed for at uploade vejledersamtaler og få godkendt introstillingen. 

 

Obligatoriske kurser:

Kursus i pædagogik

Foregår over 2 dage, og skal tages under introduktionsuddannelsen. Kurset omhandler læring og vejledning. 

Efter bestået kursus, kan man blive vejleder for KBU-læger på afdelingen. 

Kursus information kan findes på nedenstående links

Region Sjælland: https://www.regionsjaelland.dk/job-og-uddannelse/efteruddannelse/laegelig-videreuddannelse/obligatoriske-laegekurser/vejledning-i-klinikkenpaed-ii 

Region Hovedstaden:

https://www.regionh.dk/CAMES/uddannelse-kurser/pædagogik/Sider/default.aspx

Region Syddanmark:

https://videreuddannelsen-syd.dk/kurser/introduktionsuddannelse/vejlederkursus

Region Nord:

https://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-introduktionsuddannelsen/vejledningskursus/

 

Specialespecifikke kurser:

Der findes et bredt udvalg af ikke-obligatoriske kurser.

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) udbyder et bredt udvalg af kurser på regionalt og nationalt. 

https://www.regionh.dk/CAMES/uddannelse-kurser/Sider/default.aspx

Alle kan oprette en profil på Kursusportalen, hvor tilmeldingen af kurserne også foregår. 

https://kursusportalen.plan2learn.dk

Nedenstående kurser er eksempler på, hvad CAMES tilbyder

  • Cystoskopi
  • Laparoskopii
  • Kirurgisk assistance
  • Bedside UL af nyrer og blære, inkl. nefrostomi og suprapubisk kateter anlæggelse

I Region Midt og Region Nord tilbyder  Midtsim  kurser i:

  • Laparoskopi (LapBasis og LapAvanceret)
  • Åben kirurgi
  • Cystoskopi
  • TUR-B

I kan læse mere om midtsim på nedenstående link:

https://medarbejder.rm.dk/karriere-og-udvikling/midtsim/teknisk-simulation/