Hoveduddannelsens Kurser

Hoveduddannelsens kurser

 1. Specialespecifikkekurser (nationale)

Når man tildeles en hoveduddannelse skal man selv kontakte hovedkursuslederens sekretær (Mette Høst mail: mmjhoest@gmail.com) med informationer om uddannelsesstart samt information som navn, slutdato og adresse. Herefter modtages en samlet kursusoversigt og ca. tidspunkt. Eksakte datoer og sted, for det efterfølgende år, udsendes til HU-lægerne typisk november.

HUSK at give besked til hovedkursussekretær, hvis du:

 • Får ny adresse
 • Får ny mail
 • Går på orlov (barsel/ph.d.)
 • Bliver sygemeldt over længere tid, så dit HU-forløb forlænges

Årets programmer og lokalisation kan ses her:

Specialespecifikke kurser

Hovedkursusleder: Margrethe Andersen, OUH

Teoretiske & Færdighedskurser:

 1. Urologisk mikrobiologi
 2. Urologisk radiologi
 3. Urolithiasis
 4. Nefrologi inkl.  transplantation
 5. Uroonkologi
 6. Urodynamik
 7. Andrologi og infertilitet
 8. Børneurologi
 9. Urologisk endoskopi
 10. Urologisk ultralyd
 11. Urologisk laparoskopi

 

 1. Kirurgiske færdighedskurser (nationale)

Består af tre kurser:

 • Teoretisk fælleskirurgisk Kursus
 • Praktisk fælleskirurgisk Kursus
 • Traumatologi

Ovenstående er fælles  med HU-læger fra plastikkirurgisk, mavetarmkirurgisk, thoraxkirurgisk.

Tilmelding: Efter ½-1 år modtager man fra Dansk Kirurgisk Selskab en velkomstmail med datoer for kurserne. Dette kommer automatisk.

Indformation kan findes på sundhedsstyrelsens hjemmeside under kirurgiske færdighedskurser:

Kirurgiske færdighedskurser

 

 1. Generelle Kurser

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse :

(SOL 2 nationalt, SOL 1+3 regionale)

 

SOL 1 og 3

Tilmelding via Uddannelsesregionerne

SOL 2

Tilmelding via SST anbefales i meget god tid (1,5 år i forvejen) og man skal selv være opmærksom på det. SOL 3 kan dog tages før SOL 2.

 

 1. Forskningstræning (regionale)

Der er til forskningstræningen afsat 20 dage fordelt på:

 • 10 dages teoretisk kursus, seminardage og fremlæggelse.
 • 10 dage til selvstændigt arbejde

Den teoretiske del består af:

Modul 1 (3 dage)

Kurset afholdes af Københavns Universitet i Øst, Aarhus Universitet i Nord og Syddansk Universitet i Syd. Du kan finde yderligere informationer i den enkelte Videreuddannelsesregion.

 

Modul 2 (6 dage)

Tilbydes både via:

 • DUS: Specialespecifikt forskningstræningskursus. Information om forskningstræningsmodulet og kursusdage følger. Tilmelding er via
  DUSs hjemmeside. Se venligst det sidste kursusprogram her.
 • København, Aarhus og Syddansk Universitet. De 6 dage sammensættes individuelt. Typisk vil det bestå af 4-6 dages målrettet kursusaktivitet f.eks. med andre emner end på introduktionskurset eller dybdegående kurser i forhold til tidligere emner samt 2-4 halve eller 1-2 hele dage med din vejleder.

 

Evaluering (1 dag)

Består af 1 dag med mundtlig fremlæggelse af projektet samt evaluering heraf.

Du kan læse mere om forskningstræningkursus på: DUS’s hjemmeside

Region Nord: Generel information, tilmelding via Aarhus Universitet
Region SydGenerel information, tilmelding via SDU
Region Øst: Generel information, tilmelding via dette

 

Dispensation

Man kan, hvis man har en gennemført Ph.D. eller en doktorgrad, søge dispensation for forskningstræning. Oftest skal man uploade sit Ph.D.-bevis og kontakte sekretariatet for Videreuddannelsen. Læs om reglerne i den enkelte videreuddannelsesregion her: