Indmeldelse

Hvem kan melde sig ind?

§2. Organisation.

Stk.1

Som medlemmer i YDU kan optages yngre læger med det erklærede mål at opnå urologisk speciallægeanerkendelse, og yngre læger, der på anden vis er dedikeret til urologiske emneområder. Medicinstuderende kan optages som junior-medlemmer, der kan deltage i YDU’s arrangementer, men ikke stille op til bestyrelsesposter eller stemme til generalforsamlingen. Optagelse af medlemmer skal altid forudgås af en af bestyrelsen foretaget vurdering.

For opnåelse af medlemskab af YDU forudsættes medlemskab af DUS. Dette er ikke gældende for junior medlemmer.

 

Hvordan melder jeg mig ind?

Indmeldelse sker via lægeforeningen hjemmeside.

Man skal gå til ”Min Side”  Minside (laeger.dk),

Man indmelder sig under ”Mit medlemskab og Videnskabelige selskaber” – vælg Yngre Danske Urologer.

Skriv i kommentarfeltet om I er medlem af DUS.

 

For Medicinstuderende:

Brug dette link: Anmod om medlemsskab i en ekstern enhed – Minside (laeger.dk)

 

Hvordan melder jeg mig ud?

Udmeldelse sker aktivt via lægeforeningens hjemmeside.

Man skal gå til ”Min Side”  Minside (laeger.dk),

Man udmelder  sig under ”Mit medlemskab og Videnskabelige selskaber”