Uddannelsens struktur

Målbeskrivelsen

Målbeskrivelsen er senest revideret i 2022 og er gældende for hoveduddannelsesforløb opslået til besættelse per 1. januar 2023 eller herefter. Igangværende uddannelsesforløb kan færdiggøres efter den tidligere målbeskrivelse fra 2014, eller man kan vælge at overgå til den nye målbeskrivelse. Dette kræver dog en godkendelse fra uddannelsesansvarlig overlæge og det regionale videreuddannelsesudvalg.

Målbeskrivelse Hoveduddannelse i Urologi – 2022
Målbeskrivelse Hoveduddannelse i Urologi – 2014

Udgives på Sundhedsstyrelsens hjemmesiden under fanen kirurgiske specialer.

 

Uddannelsesprogrammer – regionale

Udleveres af den ansættende afdeling ved ansættelsesstart og beskriver hvilke kompetencer der skal opnås på de forskellige ansættelsessteder. Orientér dig i dit forløbs uddannelsesprogram her:

Uddannelsesregion Nord

Uddannelsesregion Syd 

Uddannelsesregion Øst

 

Uddannelsesplan – personlig

I hvert uddannelsesforløb udarbejdes plan sammen med hovedvejleder ud fra ovenstående målbeskrivelse og program; altså hvilke kompetencer man vælger at sætte i fokus og tilegne sig i den givne periode samt tidspunkt for evaluering osv.

 

Logbog

Logbogen findes ved at logge ind på: https://uddannelseslaege.dk/

Det er også via denne side man refererer vejledersamtaler og søger speciallægeanerkendelse.

 

Kompetencevurdering

Undervejs i HU er der i målbeskrivelsen beskrevet, hvordan hver kompetence skal vurderes for at opnå godkendelse.

Kompetencerne i Målbeskrivelsen er inddelt i de syv lægeroller: Medicinsk ekspert (opdelt i kliniske , parakliniske og operative færdigheder), Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel.

Af kompetenceredskaber er der OSATS, som er obligatorisk til de kirurgiske kompetencer, mens Mini-CEX benyttes i ambulatoriet eller til stuegang. 360 graders feedback foretages en gang i hvert HU-forløb.

Bemærk at der for de operative færdigheder står anført i parentes hvor mange tilfredsstillende OSATS vurderingsskemaer pr. procedure som kræves før en kompetence kan godkendes af din hovedvejleder. Fx skal man have foretaget 15 OSATS ved TURB, som er udført tilfredsstillende, for at kompetencen kan godkendes.

Se mere på Kompetencekort 2023