FEBU

Baggrund

Formålet med European Board of Urology (1992) er via uddannelse at forbedre og højne urologens viden, træning og professionelle udvikling.

At blive Fellow of the European Board of Urology er et “Mark of Excellence” og opnås ved at bestå en to-delt europæisk eksamen, som forestås af European Board of Urology.

EBU afholder en gang årligt denne eksamen for urologiske speciallæger eller læger, som er i sidste år af en urologisk speciallægeuddannelse. Eksamen er ikke obligatorisk i Danmark. 

Den to-delte eksamen består af en skriftlig del med 100 MCQs, som foregår i november og ligger kort tid efter EUREP kurset (nedenstående).

Bestås denne del, kan man tage den mundtlige del, som typisk ligger i maj.

Der er en eksamensafgift på både den skriftlige og mundtlige del.

EUREP kursus

Er man i sit sidste år af hoveduddannelsen i urologi afholder EAU et 6 dags state-of-the-art teoretisk kursus; European Urology Residents Education Programme (EUREP). Ansøgere udvælges til kursus udfra følgende kriterier: 

  1. EAU medlemsskab
  2. Antal år i hoveduddannelse. Sidsteårs hoveduddannelseslæger prioriteres
  3. CME points
  4. “First come, first serve”
  5. Engelsk færdigheder
  6. Europæisk, geografisk fordeling

Det er kun tilladt at deltage én gang, og ansøgere fra EU-lande prioriteres.

CME points

Continuing Medical Education and Continuing Professional Development er et pointsystem, som primært benyttes uden for DK. CME points kan opnås på flere måder (kongres deltagelse, kursus deltagelse, artikellæsning i Journal og European Urology mv.). Læs mere om point og opret bruger på eu-acme.org.