NRU

Internationalt arbejde

Nordic residents in urology

NRU blev grundlagt i 2012 i København. Det er en forening af yngre nordiske urologer., hvis formål er at øge samarbejde og networking blandt yngre urologer i Norden og derved styrke uddannelses pog forskningsmulighederne. Alle nordiske lande (Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island) urologer har 2 repræsentanter.

NRU lavet 1 fagligt arrangement om året. De år hvor der er NUF-kongres arrangerer de Residents Day i forbindelse med kongressen. De andre år laver de et 1,5 dag kursus med vekslende tema.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/NRUro