Hoveduddannelse

Hoveduddannelsen

YDU’S hjælp til selvhjælp til læger i hoveduddannelse

 (tilmeldinger, kurser og kompetencevurdering)

 Stort tillykke med din hoveduddannelse! For at hjælpe dig på din vej mod speciallægetitlen har vi samlet nogle vejledninger, som vi håber vil være nyttige for dig.

Der sker hele tiden ændringer inden for uddannelsesområdet, så vær derfor opmærksom på, hvad der sker på www.urologi.dk og www.sst.dk. Spørg desuden din uddannelsesansvarlige overlæge, hvordan man gør på din afdeling og i din region. 

Uddannelsens struktur

Generelt gælder det for alle uddannelser (KBU, introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen) at Sundhedsstyrelsen udgiver Målbeskrivelsen for specialet.

Uddannelsesrådene i Urologi er i Danmark opdelt i tre; Nord (Region Midt og Region Nord), Syd, Øst (Region Hovedstaden og Region Sjælland) og udformer Uddannelsesprogrammer for de enkelte uddannelsesforløb. Uddannelseslægen skal sammen med sin hovedvejleder udarbejde en personlig Uddannelsesplan for hver af sine forløb.

Se mere på: (Uddannelsens struktur)

Obligatoriske kurser:

  1. Specialespecifikkekurser
  2. Kirurgiske færdighedskurser
  3. SOL kurser
  4. Forskningstræningskursus

Se mere på: (Uddannelsens Kurser)

Fokuserede ophold

Se mere på: (Fokusrede ophold)

Speciallæge autorisation

Når du endelig er ved at være i mål, opdager du, at Styrelsen for Patientsikkerhed har endnu et par dokumenter som skal attesteres, specielt hvis du ikke har elektronisk logbog. Uanset hvad, skal du altid gennem dine kursusbeviser. 

 

Afslutningsvis ønsker vi jer velkommen i specialet og rigtig god fornøjelse!