Indlæser Begivenheder

Fellow of the European Board of Urology (FEBU)

Emne: Blærecancer
Dato: 12/6 2024 kl. 16.45
Sted: Undervisningen vil foregå fysisk på: Gentofte Hospital, medicinsk konferencerum, opgang 2, 3. sal.

Der vil være mulighed for virtuel deltagelse.
Link: følger – fremsendes til de tilmeldte efter tilmeldingsfristens udløb.

Program

16.45-17.00           Velkomst og introduktion ved læge Alexander Hillers. Seneste nyt fra Ipsen

17.00-19.00          Blærecancer inkl. gennemgang af FEBU-spørgsmål. Overlæge, Juan Luis Vásquez, Urologisk afdeling, SUH Roskilde

Der vil undervejs blive afholdt pause.

19.15-19.45           Let traktement.

Information om FEBU
I forbindelse med anerkendelsen som speciallæge i urologi i Danmark, findes der som sådan ingen klare
krav til teoretisk viden, som skal opnås igennem den urologiske uddannelse. Dog har man i en årrække haft
mulighed for at tage den europæiske urologieksamen ”Fellow of the European Board of Urology” (FEBU)
omkring tidspunktet for afsluttet speciallægeuddannelse.

Niveauet, vi vil stile efter, er det, som forventes af en nyuddannet speciallæge. Er du i hoveduddannelse
inden for urologi, har du nu muligheden for at deltage i et kursusforløb, der i form af forelæsninger,
opgavegennemgang og efterfølgende diskussion forbereder dig til at tage den skriftlige FEBU-eksamen, som
afvikles hvert efterår.

Mødet er sponsoreret af: Ipsen
Tilmelding via www.ydu.dk senest 1 uge før arrangement

Med venlig hilsen,

Yngre Danske Urologer
FEBU-ansvarlig for Østdanmark,
Hoveduddannelseslæge, Alexander Hintze Hillers

TILMELDING ER LUKKET