Gå til hovedindhold
Mødedato
15-09-2023

Sted: Comwell Klarskovgaard, Korsør
Deltager: Frederikke Eichner Sørensen, Sara Tolouee, Naomi Nadler, Stine Lohmann, Bjarke Klit Søndergaard, Signe Wang Bach, Charlotte Elgaard, Alexander Hintze Hillers, Emil Durukan
Afbud: Shima Bjerrum

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Sara
Referent: Frederikke

3. Godkendelse af sidste mødes referat
• Mødet fra d. 23/5-2023
Godkendt
4. Nyt fra undergrupper:

a. Formand (Sara)
• DUS strategi & handlingsplan 2024-2025: opfølgning (bilag 1)
Skema er suppleret op.
• Robotkursus, tilbud fra intuitive. Har ikke hørt fra dem.

b. Næstformand (Frederikke)
Intet nyt

c. Webmaster (Frederikke)
• Status for tilmelding via lægeforenings hjemmeside. Skal sendes en påmindelse?
Frederikke sender påmindelse ud til gamle mailingliste og opslag på Facebook.
• Næste opdatering af hjemmeside.
Links er opdateret.
Grupper se på om indhold skal opdateres. (udskydes til efter årsmøde)
d. Kassere (Emil)
• Regnskab til årsmøde
Der er kommer penge fra 2 sponsorer.
Mangler betaling fra 6 sponsorer.
Der er sendt fakturaer ud

Der første kontingent er kommet.

Vi burde have penge nok til at kunne betale regningen for årsmødet selv om vi endnu har fået alle sponsorater.

e. NRU (Bjarke, Signe)
”NRU course” i Stockholm om sten næste år. Dato endnu ikke fastsat.
Annette Johanssen fra Norge er ny formand.
Møde i næste uge.
Ønske om at man sender en god informationsmail til foredragsholdere og sponsorer om praktisk information.

f. ESRU (Emil, Naomi)
ESRU møde i Prag
Program for YourDay er lagt.
Der er skrevet ud om at man kan indsende nigthmare cases.
Man opfodrer til at sende artikler om spændende oplevelser til European Urology Today.
ESRU guidelines er blevet opdateret.

g. FEBU (Stine, Alexander, Signe) - Kommende events
Arrangement i september desværre aflyst af speaker.
Planlægger FEBU i Gentofte til oktober om Traumer.
Planlægger FEBU i Skejby til december.

For at sikre god forbindelse forslås det at vi går over til ZOOM- abonnement/Microsoft teams.
Umiddelbart har vi haft bedst erfaringer med ZOOM.

Mikrofon/headset skal være tilgængelig i både øst og vest.

Sponsor: Ipsen har fået nye regler. Man skal selv stå for maden og sende regningen til tovholder. Regnskab skal stadig sendes til kasserer og så afregner han med Ipsen.
Vi har haft problemer med at de afregner fakturaer i angivet i danske kroner i svenske.

h. Uddannelsesudvalget (Charlotte)
Sundhedsstyrelsen har sendt en ”Hovedrapport om fremtidens speciallæge – ændringer af den lægelige videreuddannelse”.
Uddannelsesudvalget og DUS har sendt et høringssvar.

Udd. Ansvarlige overlæger holder møde i forbindelse med YDU.

Urodynamik kursus arbejdes på at blive til et udvidet LUTS kursus.

Forsøger at udvide lapkursus til ekstra robot kursus.

Mangler inspektorer – det er der styr på.

5. Årsmødet 2023:
• Sponsorer/foredragsholder.
1 foredragholder har meldt fra.
Shima vil spørge ny speaker.
Vi skal have fundet ny speaker inden 1/10.

Sponsorer er på plads.

• Fælles mail til speakers og sponsorer om de praktiske info (bilag 2)
Opdateret
• Tilmelding status
Der er fremgang i tilmeldingerne. Der sendes reminder mail ud.
• Dagsorden generalforsamling (bilag 3)
Dagsorden opdateret
Frederikke åbner for ansøgning til boglegat
• Huskeliste (bilag 4)
6. Bannere

7. Næste møde dato: generalforsamling.

8. Evt.
Intet

x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind