Gå til hovedindhold

Forskning er en vigtig del af lægelivet.  Det er både vigtig for at tilvejebringe ny viden og forbedre behandlingen af patienterne. For den enkelte læge er forskning blandt andet vigtog for at man kan lære at læse ny litteratur og tilegne sig viden med en kritisk tilgang.

Lægeforeningen har udarbejdet en udførlig forskningsguide der på en overskuelig måde introducerer til forskning. Her finder du mange tips og gode råd. Der er blandt andet mulighed for inspiration til struktuering af en protokol samt enkelte tips til strukturering af forskningsprojekter.   

Link til lægeforeningens forskningsguide

Oversigt over hjemmesider til de enkelte urologiske forskningsgrupper landet over.

Forskningsgrupper på de urologiske afdelinger

Jylland  
Blærecancer gruppen (AUH) blacrest.dk
Urologisk forskning ved Aarhus Universitetshospital https://clin.au.dk/forskning/laegefaglige-specialer/urologi/om-forskning/
Forskningsenhed ved Urinvejskirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest https://www.vest.rm.dk/afdelinger/urinvejskirurgisk-afdeling/forskning-og-kvalitet/
Urological Reseach Center (URC) ved Sygehus Lillebælt https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/vejle-sygehus/urinvejskirurgi/urinvejskirurgisk-forskningsenhed
Forskningsenhed på Urologisk afdeling AAlborg Universitets hospital Forskning på Urologisk Afdeling (rn.dk)
Fyn  
Urinvejskirurgisk forskningsenhed(UKF) ved Odense Universitetshospital https://ouh.dk/forskning-og-innovation/afdelingsspecifikke-forskningssider/l-urinvejskirurgisk-afdeling
Sjælland  
Urologisk forskningenhed ved Rigshospitalet https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/kraeft-og-organsygdomme/urinvejskirurgi/forskning/Sider/urologisk-forskningsenhed.aspx
Copenhagen Prostate Cancer Center (Rigshospitalet) https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/kraeft-og-organsygdomme/urinvejskirurgi/forskning/prostate-cancer-center/Sider/default.aspx
Urinvejssygdomme Forskning ved Herlev Hospital https://www.herlevhospital.dk/urologiskforskningsenhed/Sider/default.aspx
Forskningsenhed ved Urologisk afdeling Sjællands Universitetshospital Roskilde  Forskning - Region Sjælland (regionsjaelland.dk)
x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind