Gå til hovedindhold
Mødedato
29-03-2021

Referat YDUs bestyrelsesmøde d. 29.03.2021 kl. 20.00

 

 

Sted: Teams

Deltagere: Andreas, Frederikke, Ina, Majken, Charlotte, Sara, Andrea, Cesar

Afbud: Pernille

 

 1. Godkendelse af dagsorden

        Godkendt

 

 1. Valg af ordstyrer og referent

        Ordstyrer Andreas

        Referent Andrea

 

 1. Godkendelse af sidste mødes referat
 • Mødet fra d. 28/01-2021

Godkendt

 

 1. Opfølgning på sidste møde:
 • Sponsorat fra Ipsen fra årsmødet? (Ina)

Sponsoratet til Årsmødet 2020 er nu kommet i hus med en difference på minus 200 kr., som dækkes af kassebeholdningen.

 • Facebook-rettigheder til Frederikke (Andreas)

Andreas har ryddet op i gamle administratorer. Frederikke vil give rettigheder til resten af bestyrelsen.

 • Underskrift af seneste referat med konstituering?

Dokumentet er på Herlev aktuelt. Sendes videre af Andreas.

 • Indmelding og udmelding ifht. ny hjemmeside mhp. Vedtægtsændringer

Afventer revidering af vedtægter. I øjeblikket kan interesserede melde sig ind via hjemmesiden, hvis man angiver at være medlem af DUS. Iflg. Frederikke er der flere som venter på at få en godkendelse på deres indmelding i DUS, før de melder sig ind i YDU. Andreas vil tage det op med sekr. i DUS.

 • Ekstra sponsorpenge i forbindelse med NRU (Katrine og Sara)

Sponsorpenge er i hus.

 • Arbejdsgruppe for LVS/kontingent (Andreas)

Der arbejdes videre på det.

 

 1. Nyt fra undergrupper:

Formand (Andreas)

     Uddannelse i region syd

    Opdatering på sagen fra Region Syd.

Næstformand (Frederikke)

        Intet yderligere

Webmaster

     Update fra webmaster (Frederikke)

        Der er tilføjet yderligere materiale og links. Der kan sendes yderligere forslag       til indhold til Frederikke. Man kan opfordre relevante personer til at          arrangementer kan komme på hjemmesiden ved at sende oplysningerne til          webmaster@ydu.dk

 

NRU

Status på kommende nye begivenheder og arrangementer (Katrine og Sara)

   • 3. juni 2021 - residents day, online

Tilmelding til arrangementet er åbent på YDUs hjemmeside. Sponsorpenge skal samles på NUF konto – Sara kontakter Ina mhp. overførsel.

 

ESRU (Majken, Pernille)

Det ligger lidt stille aktuelt. Uvist om der kommer digitalt residents day arrangement til EAU 2021.

 

FEBU (Andrea - Øst, Majken - Vest)

 • Sponsoraftaler

Blev ikke drøftet yderligere.

   • Kommende events

Der er god tilmelding til næste arrangement i Vest fra både Øst og Vest. I begge landsdele har det været svært at finde undervisere til resten af foråret, så programmet vender stærkt tilbage efter sommeren.

 

Uddannelsesudvalget (Andreas)

        Logbogen er til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Andreas har fået tilbagemeldinger fra flere medlemmer angående ønske om at få inkluderet et      ophold i kirurgien under hoveduddannelsen, men dette blev stemt ned i          udvalget. Næste møde er om 1½ mdr.

 

      6. Årsmødet

Skal vi i gang med at kontakte undervisere og sponsorer?

        Til DUS mødet 6. apr. vil den endelige dato blive lagt fast. Herefter kan vi         kontakte undervisere iht. tidl. lagte program. Uvist hvor mange deltagere der         må være i lokalerne, men når dette ligger fast, må der lægges nyt budget og       søges sponsorer så snart som muligt. Der diskuteres mulighed for at afholde         på Hotel Nyborg Strand i stedet for, da det er billigere – overvejes til 2022.

 

 1. Fremtiden?

Vi skal høre fra øst og vest mhp. ideer til udbrede kendskabet til YDU.

 

Opsummering af forslag i mail-korrespondance:

a. Mere synligt YDU:                                                                                                          

Poster med reklame for alle vores aktiviteter (årsmøde, NRU, FEBU).

Øget brug af hjemmesiden og facebook.

Sende nyhedsbrev ud med information om arrangementer.

Anbefale medlemskab til de som vil søge HU og ved FEBU-arrangementerne.

 

b. FEBU

Fælles digitale arrangementer for Øst og Vest.

Forsøge i både Øst og Vest at rotere emnerne (ca. 15) hvert 3. år. Evt. lægge emnerne op på hjemmesiden så interesserede kan se hvornår et emne ca. kommer igen.

Overvejelse omkring at optage foredrag men besværligt med rettigheder, arbejdet i at gøre det og holdningen til at ligge på nettet fra undervisere og deltagere. Desuden en risiko for nedgang i antal deltagere til selve arrangementerne, som jo gentages, så man kan altid deltage næste gang.

 

c. Facebook

Behandlet under 4.

 

d. Fremtidigt samarbejde

Dagssymposium eller fyraftensmøder (lettere at deltage uden at skulle ønske fri) med yngre kollegaer i onko, nefro og endo.

Hands-on kursusaktivitet når det bliver muligt. Arrangeres i øjeblikket lokalt i nogle afdelinger af UKYL/UAO med deltagelse fra industrien. Foreslag om at YDU kan lave et samlet idekatalog til sådanne kurser og også kunne være ind over, således at man kunne invitere deltagere med fra de mindre afdelinger, når arrangementer afholdes på de større afdelinger.

 

e. Kampagner

Hjælpe med at gøre urologien mere synlig på karrieredage/YL-dage. Evt. tale med lokale UAO om hvem der arrangerer dagen og hvad den indeholder på de forskellige universiteter, så der kan udveksles idéer.

 

f. Hjemmeside

Tildels behandlet under 4. og 5.c.

FEBU- og Forsknings-fanen har fået mere indhold.

Der arbejdes på at opdatere fanen om NRU.

Alle forslag til links eller opdatering af indhold kan sendes til Frederikke.

 

g. Andre ting

Opdatering af vedtægter

 

 

 1. Næste møde dato

 

        Slutningen af april. Andreas sender forslag.

 

 1. Evt.

Intet yderligere

x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind