Gå til hovedindhold
Mødedato
24-08-2021

Sted: Teams

Deltagere: Andreas Thamsborg (AT), Katrine Schou-Jensen (KSJ), Frederikke Eichner Sørensen (FES), Charlotte Madsen (CM), Ina Hornemann Borg (IHB), Pernille Hammershøj (PH), Qayssar Jalil (QJ), Sara Tolouee (ST).

Afbud: Andrea Krug, Majken Warming

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: AT

Referent: FES

 

 1. Godkendelse af sidste mødes referat
 • Mødet fra d. 18/06/2021

Godkendt 

 

 1. Opfølgning på sidste møde:

Se under årsmøde

 

 1. Nyt fra undergrupper:

 

 • Formand (Andreas)

Information fra DUS. Ønsker at træde tilbage som formand fra næste valgperiode, men vil gerne forsætte i YDU.

Vi skal have en fundet en ny formand og en ny som kan indtræde i DUS.

VI skal gerne have en kandidat inden 1/9-21.

 

 

 • Næstformand (Frederikke)

Intet nyt

 

 • Webmaster (Frederikke)

Kontakt formularer og nyhedsmails virker.

 

 • NRU (Sara, Katrine)

Nyresymposium er udskudt til 2023 (slut januar eller start februar)

De er begyndt at planlægge Residents Day 2022 i forbindelse med NUF 2022.

Man må gerne skrive forslag til emner til ST eller KSJ inden næste møde i NRU d. 23/9

 

 • ESRU (Majken, Pernille)

Intet nyt.

 

 • FEBU (Andrea - Øst, Majken - Vest)

Udgår da begge har meldt afbud.

Kommende events: Se hjemmesiden. Opdateres løbende.

 

 • Uddannelsesudvalget (Andreas)

I gang med at opdaterer faglige profil.

 

 1. Årsmødet d. 18/11-2021: Retroperitoneum: En skattekiste
   • Poster og flyer (Frederikke, laver det i løbet af denne uge.)
   • Budget og sponsorer: Vi har positiv tilkendegivelse fra 6 sponsorer (Ipsen, Photocure, Medac, Olympus, Pnn Medical, Astellas) Dem som har kontaktet sponsorer bedes kontakte dem igen mhp. Hvordan vi skal få pengene. Vi har kun modtaget penge fra Medac. Hvis Ina skal foretage sig noget bedes man skrive til hende.
   • Hvor mange deltagere? 30
   • Der skal være mulighed for at deltage i heldagssymposium og middag og tilvælge overnatning, hvis man deltager i DUS årsmøde.
   • Tilmeldingsfrist 1/10-21
   • Der skal sendes remindere til oplægsholdere. Dem der har kontaktet dem bedes sende den. Er er opdateret program på YDUs hjemmeside.

 

 1. Arbejdsdag i oktober, opfølgning på doodle

Det forventes at folk fra Herlev har fået skema for oktober i slutningen af ugen. Man skal melde ind på doodle senest i slutningen af ugen mhp at finde en dato. AT skriver mail ud med tid og forslag til sted for arbejdsdag.

 

 1. Næste møde dato

15. september med opfølgning på Årsmøde.

 

 1. Evt.

intet

x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind