Gå til hovedindhold
Mødedato
29-10-2020

Lokalisation: Zoom

Deltagere fra bestyrelsen: Andreas Thamsborg, Frederikke Eichner Sørensen, Marianne Trier Bjerre, Ina Borg, Pernille Hammershøj, Sara Tolouee, Andrea Krug Fagligt program blev afviklet af engagerede foredragsholdere:

Foredrag 1: Kortvarig intensiv kemoresektion ved recidiverende Ta tumorer - Kan vi undgå operation? Ved Maria Skydt Lindgren, MD, Ph.D. studerende

Foredrag 2: Prostata cancer biomarkør - Hvordan kan det bruges og hvor langt er vi i dag. Ved Marianne Trier Bjerre, MD, Ph.D

Generalforsamling

  1. Valg af dirigent: Andreas Thamsborg
  2. Valg af referent: Andrea Krug
  3. Årets gang: Kort gennemgang af arbejdet i YDU Skriftlige beretninger udsendt fra formand og kasserer inden mødet. Gennemgang af disse ved Andreas Thamsborg. Ingen kommentarer fra forsamlingen.
  4. Valg til bestyrelsen
    • Der er 4 poster på valg: Andreas Thamsborg, Udd.region Øst (genvalgt) Andrea Krug, Udd.region Øst (genvalgt) Frederikke Eichner Sørensen, Udd.region Nord (genvalgt) Katrine Schou Jensen, Udd.region Øst (valgt ind)
    • Der er 2 suppleantposter på valg: Charlotte Elgaard, Udd.region Nord (valgt ind) Qayssar Jalil, Udd.region Øst (valgt ind)
  5. Eventuelt Ingen emner behandlet. Den nye bestyrelse vil snarligt holde møde mhp. at konstituere sig.
x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind