Gå til hovedindhold
Mødedato
16-11-2020

Deltagere: Andreas Thamsborg, Majken Warming, Ina Borg, Sara Tolouee, Pernille Hammershøj, Frederikke Eichner Sørensen, Katrine Schou-Jensen, Qayssar Jalil, Charlotte P. Madsen

Afbud: Andrea Krug

1.  Valg af ordfører: Andreas Thamsborg

2.  Valg af referent: Frederikke Eichner Sørensen

3.  Godkendelse af sidste BM-referat d. 1/10 og GF-referat d. 29/10.

Godkendt

4.  Konstituering:

Formand: Andreas Thamsborg

Næstformand: Frederikke Eichner Sørensen

Kasserer: Ina Borg

ESRU: Majken Warming, Pernille Hammershøj

NRU: Sara Tolouee fortsætter, Katrine Schou-Jensen vælges, Qayssar Jalil med på sidelinen.

Webmaster: Frederikke Eichner Sørensen fortsætter

FEBU ansvarlig i vest: Majken Warming vælges som hovedansvarlig og med støtte fra Ina Borg

 

5. Evaluering af årsmøde og GF incl. Finansiering.

God evaluering fra Ålborg, Århus, Herlev. Hyggeligt at man kunne mødes på afdelingerne.

Lydkvaliteten fra foredragsholderne var meget svingende.

Ålborg kunne ikke få billede på. Vi har endnu ikke fået tilbage betalt fra Ipsen.

Beløb blev 3800 kr + honorar

 

6  Fremtiden for YDU:

Arbejdsgrupper: Når det ikke er muligt at mødes fysisk, kan der være en ide at nedsætte ad hoc grupper for de enkelte projekter.

Kontingent: Skal arbejde på at kunne opkræve kontingent næste år.

LVS. Arbejde på at blive en del af LVS (Lægevidenskablige selskaber)

 

7  Evt.

Facebook: Andreas Vil prøve at give administrator rettigheder videre til Frederikke

Skabe bedre kontakt til Yngre Danske Urolog i Uddannelsesregion Syd og få koblet dem bedre på FEBU Vest.

x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind