Gå til hovedindhold
Mødedato
24-05-2023
Sted: Google meet
Deltager: Sara, Alexander, Signe, Frederikke Charlotte, Emil, Stine, Naomi
Afbud: Bjarke, Shima
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyre: Sara, Referent: Frederikke
3. Godkendelse af sidste mødes referat
• Mødet fra d. 13/4-2023
• Charlotte eftersendte mere information fra uddannelsesudvalget. Ellers godkendt.

4. Nyt fra undergrupper:

a. Formand (Sara)
• DUS strategi & handlingsplan 2024-2025, hvad kan YDU bidrag? se bilag 1
Området diskuteres og Sara noterer og tager med til DUS.
• Interaktive brochure, bilag 2
Vi har svært ved at se hvad brochuren skal bruges til. Sara vil kontakte patologerne for at hører om de har haft gavn af den.
• DUS opdaterer hjemmeside

b. Næstformand (Frederikke)
intet
c. Webmaster (Frederikke)
• Hjemmesiden kører. Men driller lidt efter opdatering.
• Status for tilmelding via lægeforenings hjemmeside
71 er tilmeldte nu.
• Robotkursus, tilbud fra intuitive, se bilag 3
• Sara svare. Et godt kursus kører i Skejby ved Pernille Kingo. Øst kunne også tænke sig et kursus. YDu vil gerne formidle kontakt mellem tovholder og Intuitive.

d. Kassere (Emil)
Emil ønsker en mail med kontaktoplysninger på sponsorer
Hvis vi ikke har modtaget penge fra sponsor inden 4-8 uger før, sendes han en faktura.

e. NRU (Bjarke, Signe)
- Forbereder Residents day. Tilmelding er sløv, Program på plads.
- Emne for NRU kursus 2024: sten
- Frederikke tilbyder at Vi I YDU stadig godt kan stå for tilmelding.

f. ESRU (Emil, Naomi)
Talent incubator program kan man nu søge til

g. FEBU (Shima, Stine, Alexander, Signe) - Kommende events
FEBU er nu slået sammen.
Næste 22/6 og Sten – aktuelt 11 tilmeldte.
Efter dette: september: Vest arrangerer.

h. Uddannelsesudvalget (Charlotte)
En del snak om urologisk forskningstræning. Har tidligere været et ønske fra de uddannelsessøgende.
Vi har et ønske om at der fortsat har et specialespecifikt forskningskursus.
Afholdelse af Forskningstræningskursus skal bedre struktureres. Der har været et stort problem med annoncering.
Forslag om af udd. Ansvarlige overlæger mødes dagen før DUS.

5. Årsmødet 2023:
• Status
Mangler en sponsor – Sara kontakter en,
Program er på plads,
Annoncering er sendt ud.
• Årsmøde frokost
o Vi foretrækker at spise ved et bord
o Evt først serverer frokost efter 15 min, hvor man opfodre folk til at snakke med sponsorer.
o Vil gerne at kaffe serveres ved sponsorer.

6. Næste møde dato:
15 september kl 16., Fysisk møde i korsør
Forplejning: Sara. Frederikke kontakter Comwell Klareskov gård mhp aftensmad

7. Evt.
intet
x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind