Gå til hovedindhold
Mødedato
21-12-2021

Sted: Teams

Deltagere: Sara, Frederikke, Emil, Shima, Pernille, Charlotte, Katrine, Andreas, Andrea

 

 1. Godkendelse af dagsorden

        Godkendt

 

 1. Valg af ordstyrer og referent

        Sara ordstyrer og Andrea referent

 

 1. Godkendelse af sidste mødes referat

Referat fra d. 18/11/2021 godkendes

 

 1. Nyt fra undergrupper:

 

  1. Formand (Sara)

                 Tages under pkt. 5

 

  1. Næstformand (Frederikke)

                           Intet yderligere

 

  1. Webmaster (Frederikke)

Der er oprettet en kasserermail. Kvitteringer o.lign. skal sendes til denne mail for at skabe overblik.

Småjusteringer af hjemmesiden, der fungerer godt.

 

  1. NRU (Frederikke, Katrine/Sara)

Program for Residents Day og sponsorer er på plads. Emnet er Akut Urologi. Dato 8. juni 2022, som er dagen før NUF. Lokalitet Finland.

 

  1. ESRU (Emil, ?)

Formentlig bliver det fysiske arrangement i februar aflyst pga. covid. Der er stadig en ledig ESRU plads, og der opfordres til at overveje til næste gang, hvem der ønsker den.

 

  1. FEBU (Pernille - Øst, Shima - Vest) - Kommende events

                   Øst: 2. feb. Andrologi. Overlevering mellem Andrea og Pernille                mangler.

                   Vest: 24. jan. Overaktiv blære. Formentlig Marts Andrologi og Juni   CRPC.

 

                   Vest vil invitere Øst. Den modsatte vej er mere besværlig pga. sponsor – Pernille og Andrea kigger på det.

 

  1. Uddannelsesudvalget (Andreas)

Der skal samles op efter afgang af formand.

 

 1. Årsmødet 2022: Nyt lokale

             DUS er i forhandlinger om et nyt konferencested. Vil formentlig blive i Kolding.        Datoer fastholdes. YDU-årsmødet vil stadig ligge dagen før.

 

 1. YDU-udstilling næste år

                    Sara er blevet forespurgt fra DUS’s meeting planner om vi ønsker deres              betalte hjælp til sponsorhåndtering næste år – dette er der ikke stemning for.

 

 1. Arbejdsgrupperne

                   a) Kontigent – Nu er vi medlem af LVS

                   Andreas vil skrive til LVS ang. opkrævning af kontingent fra YDUs       medlemmer.

                   YDU vil få to pladser. Andreas vil gerne stille op til den ene plads – den anden              plads er endnu ledig – overvej til næste gang hvem som ønsker den.

                   b) Vedtægter

                   Nye vedtægter er lagt på hjemmesiden af Frederikke.

                   c) Banner/øget opmærksomhed

                   Der er tidligere lavet udkast ved Sara og Frederikke. Der mangler fotos af       (frivillige) urologiske kollegaer i aktion.          

                   d) Nye arrangementer og hands-on-kurser 

                   Pernille og Katrine vil gerne arbejde videre.

                   e) Fyraftensmøder med andre YL-grupper

                    Charlotte vil gerne arbejde videre. Andreas må høres om dette næste gang.

                  

 1. Næste møde dato

Start februar

 

 1. Evt.

 

Emil vil kontakte Ina mhp. overlevering og overblik over årsmøde regnskabet herunder tilbagebetaling af evt. overskud.

 

Febu vest facebook side. Shima vil kontakte administrator mhp. at få det ind under YDU.

x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind