Gå til hovedindhold
Mødedato
17-06-2021

Sted: Teams

Deltagere: Andreas Thamsborg (AT), Kathrine Schou-Jensen(KSJ), Charlotte Madsen.(CM), Ina Borg(IB), Pernille Hammershøj(PH), Majken Warming(MW), Andrea Krug(AK), Frederikke Eichner Sørensen(FES), Qayssar Jalil (QJ), Sara Tolouee (ST)

Afbud: Ingen

 1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse af punkt office urologer som nr 7.

 1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: AT

Referent: FES

 1. Godkendelse af sidste mødes referat
 • Mødet fra d. 03/05-2021                 

Godkendt

 1. Opfølgning på sidste møde:

Intet - kommer under årsmøde

 1. Nyt fra undergrupper:
 • Formand (Andreas): AT er i gang med at opdatere Urologiens faglige profil
 • Næstformand (Frederikke): intet
 • Webmaster (Frederikke):hjemmesiden virker godt mht. tilmelding, kontaktformulare,
 • NRU (Sara, Katrine): Godt arrangement. Stor Ros til KSJ og ST. Tak Til FES for hendes hjælp til tilmelding.
 • ESRU (Majken, Pernille): Intet nyt.
 • FEBU (Andrea - Øst, Majken - Vest):
  • Der har været 2 svenske deltagere, må de deltage i fremtiden? Som udgangs må de ikke deltage.
  • Der er god tilslutning når vi laver online event.
  • AK er i tvivl om Online-events er fremtiden for FEBU Øst. Vi enes om ar forsøge det og se hvordan tilslutningen bliver til FEBU Øst, når det også er online. FEBU Vest vil fortsætte som Online-events da afstandene er så store i Region Nord/Midt/Syd.
  • Kommende events: Der er planlagt to Arrangementer i FEBU Vest i efteråret. FEBU øst: 1/9: irritativ blære og painfull bladder
 • Uddannelsesudvalget (Andreas): Ingen ansøgere i Region Syd. Ansøgere i Region Nord

 

 1. Årsmødet d. 18/11-2021: Retroperitoneum: En skattekiste
 • Sponsorer: Vi mangler 4 sponsorer.

KSJ foreslår AMBU, som er interesseret i at sponsorer

Anden mulig er Dem som sponsorerer Memocath, Coloplast

Vi afventer svar fra 3 (Cook, Astellas (ønsker yderligere oplysninger) Ferring (IB har ikke kunne få fat på dem, Ferring, CM vil prøve skrive til dem fra Arbejdsmail.)

 

 • Undervisere og emner:

MG fortæller at hun kun kan lave teoretisk om lymfeknude ekserese.

Vi aftaler at Michael Aagaard taler om lymfeknude excerese under sit emne.

Lymfeknude excerese udgår som selvstændigt emne i stedet kommer en seance med aorta anurisme. MW eller ST kontalter karkirurg. MW er toveholder.

 

 • Hvor mange deltagere? Holdes på 45 indtil videre. Kan reduceres hvis vi ikke kan få sponsorer nok.

 

 • Hvor meget skal vi søge for? Uændret.

 

 1. Office urologer:

Da vi ikke har en specifik uddannelse som office urolog og vi er et kirurgisk speciale går vi ikke ind for en yderligere reduktion af de operative krav i logbogen.

Vi støtter op om mangfoldigheden og vores indtryk er at mange afdelinger flexible ved fastansættelsen af læger.

 

 1. Næste møde dato: slut august.

 

 1. Evt. AK foreslår en mødelørdag med gruppe arbejde om bla. vedtægtsændringer. Der er der stemning for. AT sender datoer ud.
x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind