Gå til hovedindhold
Mødedato
15-09-2021

Deltagere: Andrea Krug, Katrine Schou-Jensen, Pernille Hammershøj, Ina Borg, Majken Warming, Frederikke Eichner Sørensen, Charlotte P. Madsen og Andreas Thamsborg.

Ikke deltagende: Sara Tolouee, Qayssar Jalil

Referent: Andreas Thamsborg

 

1: Status tilmelding årsmøde:

Der er nu 42 tilmeldte. (6 uden overnatning)

(og vi har fået 10-15 nye medlemmer)

Der er sendt mail ud til tilmeldte nr 1-30 om at de har fået sponsoreret plads.

Der er sendt mail ud til tilmeldte >30 om at der ikke er flere sponsoreret pladser, men at vi arbejder på flere sponsorater og at de vil få besked senest d. 8/10 om de kan tilbydes en sponsoreret plads. Såfremt at de ikke ønsker at deltage med egenbetaling, så skal de give besked senest d. 14/10 på ydu@ydu.dk.

 

2: Status sponsorater til årsmøde:

Skal der kunne deltage flere repræsentanter, hvis de selv afholder udgifterne? Firmaerne må gerne deltage med flere repræsentanter såfremt de selv betaler, og dette er mhp. at vi kan få så mange yngre læger med som muligt.

Der laves fælles skrivelse som torveholderen for hver sponsor kan sende ud på mail:

"Kære ***

 

Vi har fået flere forespørgsler fra firmaer, der ønsker at stille med to repræsentanter til årsmødet for yngre danske urologer(YDU). YDU har budgetteret med én deltagende repræsentant per firma for at holde omkostningerne til forplejning nede og samtidig kunne få så mange yngre deltagere med som muligt fra hele landet.

Hvis jeres firma ønsker to repræsentanter er det i orden, så længe I er indstillede på selv at betale for forplejningen til den ekstra repræsentant. Håber dette er acceptabelt. "

 

3: Overnatning?

Hvis man får en sponsoreret overnatning kræver det deltagelse i DUS.

 

4: Pris:

YDU bestyrelsen finder 1290 kr. for meget som egen betaling for de sidste 7 tilmelde, og grundet gunstige tilbagemeldinger fra sponsorer tilbydes en egen betaling for de sidste på 300 kr, og YDU dækker resten af mødepakken dvs. 990 kr. Såfremt man ønsker overnatning må man selv arrangere dette.

Budgettet revideres.

 

5: Status boglegat:

2 kvalificerede ansøgere indtil videre.

 

6: Status + dato for heldagsmøde:

Det er ikke muligt at sammes mere end 5 fra bestyrelsen en dag. Derfor droppes heldagsmødet, men vi tilmelder os en arbejdsgruppe som skal mødes i oktober og vi følger op på næste møde i den første uge af november.

 

7: Sara Tolouee har meldt hun gerne vil stille op som formand i YDU, og dette er meldt videre til DUS.

 

8: Næste møde blive i første uge af november.

x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind