Gå til hovedindhold
Mødedato
13-04-2023

Sted: Google meeting

 

Deltagere: Shima Bjerrum, Sara Tolouee, Bjarke Klit Søndergaard, Frederikke Eichner Sørensen, Emil Durukan, Signe Wang Bach, Naomi Nadler, Stine Lohmann

 

Afbud: Charlotte Elgaard, Alexander Hintze Hiller

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

 1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyre: Sara

Referent: Frederikke

 

 1. Godkendelse af sidste mødes referat
 • Mødet fra d. 2/3-2023

godkendt

 

 1. Nyt fra undergrupper:

 

  1. Formand (Sara)

Intet nyt

 

  1. Næstformand (Frederikke)

Intet nyt

 

  1. Kasserer (Emil)

Intet nyt

 

  1. Webmaster (Frederikke)
   • GDPR: vi skal huske at oplyse op at email videregives til sponsor.

Send venligst fællesmail ud som BCC.

 

 • Tilmelding via lægeforenings hjemmeside

Går godt, der er dog ikke mange der har fået sig tilmeldt endnu.

 

  1. NRU (Bjarke, Signe)
   • NUF er fortsat hvert andet år. NRU holder fortsat Scandinavisk residents kursus i år hvor der ikke er NUF.

 

  1. ESRU (Emil, Frederikke og Naomi)
   • Frederikke Udtræder
   • Kort skitsering af møde afholdt under EAU
   • Frederikke sender referat til bestyrelsen.
   • Frederikke gør opmærksom på at det er muligt at reklamerer for vores kurser vis ESRU, dette kan være relevant for NRU kurser, som er engelske. ESRU repræsentanter kan lægge det ud i whatsapp tråden eller man kan skrive til ESRU webmaster Loic Baekelandt mhp at ligge det på facebook/ Twitter…

 

  1. FEBU (Stine/Shima, Alexander/Signe)
   • 2 arrangementer i april (et FEBU øst og et FEBU vest)
   • Fra maj bliver FEBU vest og øst slået samme til FEBU Danmark.
   • Næste fælles arrangement bliver i juni, emne: Sten
   • Enkelte tekniske problemer ved FEBU øst d. 12/6.
   • Godt samarbejde med IPSEN

 

  1. Uddannelsesudvalget (Sara)
   • Urologisk forskningstræningskursus skal omstruktureres.  

 

 1. Årsmødet 2023:
 • Speaker status: alle speakers bekræftet
 • Sponsor status: Der mangler stadig 3 sponsorer.
 • Flyer: Der er lavet fin flyer. Sendes ud til Maj.
 • Andet om årsmøde?

 

 1. Kontingentopkrævning (Naomi)

Naomi har fået sat i værk at man nu kan indmelde sig igen via lægeforeningens hjemmeside. Så kontigentopkrævningen

 

 1. Næste møde dato:

 i uge 20 eller 21, Sara sender doodle ud.

 

 1. Evt.

Intet

x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind