Gå til hovedindhold
Mødedato
03-11-2021

Sted: Teams. 

Deltagere: Frederikke, Pernille, Katrine, Sara, Andreas, Andrea, Charlotte, Majken

Afbud: Ina, Qayssar

 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

2. Valg af ordstyrer og referent

Andreas ordstyrer. Andrea referent.

 

3. Godkendelse af sidste mødes referat

Mødet fra d. 15/09-2021, se bilag 1.​

​Godkendt

 

4. Opfølgning på sidste møde:

Tages under nedenstående punkter​

 

5. Nyt fra undergrupper:

 

a. Formand (Andreas)

Ansøgning til LVS er indsendt og godkendt. D. 11/11 besluttes det om YDU kan blive inkluderet i LVS. 

 

b. Næstformand (Frederikke)

​Intet yderligere

 

c. Webmaster

− Update fra webmaster (Frederikke) 

​Intet yderligere

 

d. ESRU (Majken, Pernille)

​Majken stopper i bestyrelsen og udtræder derfor. Pernille melder ogsåfra. Der ​er ESRU møde i Prag i start februar med tilmeldingsfrist i næste uge, men det ​er ikke muligt for nogle af de aktuelle bestyrelsesmedlemmer at deltage.

 

e. FEBU (Andrea - Øst, Majken - Vest)

​Majken stopper, så der skal vælges en ny. 

 

f. Uddannelsesudvalget (Andreas)

​Arbejdet med den faglige profil er ved at blive finpudset. 

 

6. Årsmødet

​Rekordstort antal deltagere til et YDU arrangement med 48 tilmeldte. 34 med ​overnatning. Nogle er sprunget fra i sidste øjeblik så overskud i budgettet på ​600 kr. 

​Små gaver til foredragsholdere (Ina)

​Navneskilte fravælges for miljøets skyld 

​Program i A3; A4 fravælges for miljøets skyld. (Andreas/Andrea)

​Boglegat diplom (Frederikke)

​Vurdering af boglegatansøgere (Frederikke/Katrine)

​Lodtrækning boglegat (Frederikke)

​Stemmesedler (Andreas/Andrea)

​Elektronisk evaluering (Andrea)

 

​Dagsorden for generalforsamling tilrettet og bliver udsendt til medlemmerne ​med nyhedsbrevet en af de følgende dage. 

 

 

 

7. Arbejdsgrupperne

 

1. Kontigent – 

Afventer LVS afgørelse

 

2. Vedtægter – 

Forslag til vedtægtsændringer er gennemgået i gruppen. Intet yderligere fra den øvrige bestyrelse. Udsendes til medlemmerne med nyhedsbrevet en af de nærmeste dage. 

 

3. Banner/øget opmærksomhed – 

Se nedenstående referat *

 

4. Nye arrangementer og hands-on-kurser – 

Udskydes til efter Generalforsamling. 

 

5. Fyraftensmøder med andre YL-grupper – 

Udskydes til efter Generalforsamling. Andreas og Charlotte vil gerne arbejde videre. 

 

 

 

8. Næste møde dato 

Konstituerende møde lige efter generalforsamling d. 18/11-21, så papirer kan underskrives til banken. Andrea laver dagsorden.

 

 

9. Evt.

Intet yderligere

 

 

* Referat YDU Reklame- udvalg.

Deltagere: Frederikke Eichner Sørensen, Sara Tolouee

Mere synlighed:

Få lavet nogle roll-up bannere:

− Simpel måske bare med Logo (måske også med logo for NUF og ESRU, FEBU) til at have stående ved arrangementer. 

o Størrelse: 85 x 200 cm, pris: ca 550 kr pr stk, antal: 3 stk) – kan erstattes af reklame banner – se neden for

− Reklame banner med forskellige billeder fra hverdagen til brug ved karrieredage/ arrangementer.

o Billeder som så kan laves i en ”kollage”: OP gang: Ung læge i Robot, Laparoskopi, åben OP, cystoskopi. Ambulatorium: skrivebords-setting uden pt., evt. med flexcystoskop i hånd 

o Billederne må meget gerne være fra flere lokalisationer/ afdelinger. Og med flere forskellige læger. Modellerne skal være indforstået med at de indgår i reklame for specialet. Alle må gerne være behjælpelige med at få lavet billeder og sende dem til Frederikke.

o Størrelse: 85 x 200 cm, pris: ca 550 kr pr stk, antal: 3-4 stk 

− Smallere banner med tekst + logo til at have stående fast på afdelingerne på yngre-lægekontorerne. Kan bruges som opslagstavle.

o Størrelse: 60 x 200 cm, pris: ca 450 kr, antal: 9-10 stk (RH, Herlev, Roskilde, OUH, Svendborg?, Vejle, Holstebro, AUH, Ålborg.)

Afdelingerne skal kontaktes for om vi må sætte bannerne op. (Sara kontakter afdelinger Øst for Storebælt, Frederikke kontakter Afdelingerne Vest for.

x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind