Gå til hovedindhold
Mødedato
03-05-2021

Referat YDU bestyrelsesmøde d. 03.05.2021 kl. 20.00

 

 

Sted: Teams

Deltagere: Andrea, Frederikke, Ina, Majken, Charlotte, Sara, Katrine, Andreas

Afbud: Pernille, Cesar

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 1. Valg af ordstyrer og referent

Frederikke ordstyrer

Andreas referent

 

 1. Godkendelse af sidste mødes referat
 • Mødet fra d. 29/03-2021 er godkendt.               

 

 1. Opfølgning på sidste møde:
 • Underskrift af seneste referat med konstituering er på vej til Aalborg til sidste underskrift.

 

 1. Nyt fra undergrupper:

 

  1. Formand (Andreas)

SISE- DUS og YDU er blevet kontaktet mhp. EAU samarbejde omkring uddannelse af yngre urologer i EU, og de ønsker et samarbejde. Dette er YDU positivt indstillede over for, er meget interesserede i at høre yderligere om programmet. (Andreas præsenterer slides som er tilsendt omkring programmet der har kørt fra 2014-2017)

 

  1. Næstformand (Frederikke)

Intet nyt.

 

  1. Webmaster (Frederikke)

Der er begyndt at komme tilmeldinger igen.

 

  1. NRU (Sara, Katrine)

Der er 50 (21 danskere) tilmeldt på nuværende tidspunkt, så der skal sendes invitationen ud på mail igen. (Katrine og Sara forfatter en mail som sendes ud)

 

  1. ESRU (Majken, Pernille)

Intet nyt.

 

  1. FEBU (Andrea - Øst, Majken - Vest)

Seneste event i vest var med ca. 50 deltagere og var en stor succes.

 

   • Kommende events: 

Vest – Der forventes et møde i juni med mulig deltagelse fra øst.

Øst – Der forventes et møde slut august med mulig deltagelse fra vest. Andrea har været i kontakt med Astellas omkring dette, og der har været positiv tilbagemelding.

 

  1. Uddannelsesudvalget (Andreas)

Intet nyt.

 

 1. Årsmødet d. 18/11-2021: Retroperitoneum: En skattekiste
   • Undervisere og emner: Der er ingen ændring i programmet på nuværende tidspunkt, og emnet omkring aortaaneurismer må bruges til et senere møde. Der har været kontakt til de fleste undervisere men vi mangler tilbagemelding fra 3 (Majken og Sara vender tilbage)
   • Hvor mange deltagere? Da vi ved seneste møde havde over 30 deltager, vil vi forsøge at øge deltagerantallet med 15. Derfor ansøges om støtte mhp. 45 deltager.
   • Der er brug for at søge 20.000 kr. fra 8 sponsorer.
   • Andreas har revideret sponsoransøgningen og budgettet og sender med referatet.

 

 1. Næste møde dato

8/6 kl. 20.00

 

 1. Evt.: Intet.

 

Referent

Andreas Thamsborg.

x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind