Gå til hovedindhold
Mødedato
01-10-2020

Deltager: Frederikke Sørensen (FS), Andrea Krug, Ina Borg, Sara Tolouee, Marianne Bjerre (MB), Andreas Thamsorg 

 

Afbud: Pernille Hammershøj, Majken Warming 

 

 

 

1. Godkendelse af referat og valg af ordstyrer 
Referat fra bestyrelsesmøded. 12/5-20 er godkendt. 

 

FS ordstyrer. 
 

 

2. Årsmødet/GF: 

 

Der er lavet en skrivelse fra bestyrelsen til sponsor omkring aflysningen. Denne er godkendt og kan sendes ud. 

 

 
Dato for virtuelle årsmøde og GF bliver d. 29/10 kl. 16:30-18:45 med faglige indslag, og GF efterfølgende fra 19:00-19:30.  

 

MB kontakter Maria Lindgren mhp. datoen og en times oplæg, og MB vil selv stå for en times oplæg. MB kontakter Maria fra Ipsen mhp. sponsorat der kan være en lille anretning på de forskellige afdelinger.  

 

Vi vil forsøge at samle nogle yngre læger på de respektive afdelinger og holde virtuelle møder sammen. 

 

 

 

Ifht. GF: 

 

Der skal laves en kort skriftlig årsrapport som kan sendes ud fra de forskellige udvalg. Programmet bliver derfor i år kun valg. 

 

 

 

På valg i bestyrelsen: 

 

Marianne: Trækker sig efter mange års tjeneste 

 

Andrea: Er på valg og stiller op igen 

 

Andreas: Er på valg og stiller op igen 

 

 

 

Der skal derfor findes: 3 bestyrelsesmedlemmer og gerne 2 suppleanter. 

 

Man skal sende et par linjer om sig selvsamt et billed. 

 

Vi vil forsøge at bruge poll everywhere men det er kun gratis for 25. Alle i bestyrelsen vil spørge omkring ifht. erfaringer med online anonyme afstemninger. 
 

 

Frist for opstilling til bestyrelse bliver mandag d. 26/10 samt tilmelding årsmødet. 
 

 

3. Udvalgsnyt: 

 

Formand(AT): Intet nyt. 

 

 
Kasser(IB): Der er ca. 40.000 kr.YDU-konto. 
 

 

NUF(ST): Intet nyt. 

 

 

 

FEBU(MB + AK): Afholdes virtuelt i øst.Der overvejes om vi skal hold FEBU på tværs af landet så længe det er virtuelt. 

 

 

 

Webmaster(FS):Der er en ny skygge hjemmeside, og vi mangler opdatering af medlemslisten, så skulle den kunne køre. 

 

FS skriver til Sara Bube mhp. opdatering af informationer om FEBU. 

 

 

 

Uddannelsesudvalg(AT): Ny logbog til hoveduddannelsen er næsten færdig. Der har været forspørgsel fra SST mhp. udvalgets/DUS' forventer til den fremtidig speciallæge-uddannelse. Der vil AT stadi kæmpe for kirurgisk ophold i hoveduddannelsen. 

 

Referant: 

 

Andreas Thamsborg