Gå til hovedindhold
Mødedato
03-04-2020

 

Referat- YDUs bestyrelsesmøde d. 04.03.2020 kl. 20-21:00

Mødested: Skype

Tilstede: Sara Tolouee(ST), Andreas Thamsborg(AT), Frederikke Eichner Sørensen(FES), Ina Hornemann Borg(IHB), Majken Warming (MW), Pernille Hammershøj(PH)

Afbud: Andrea Krug(AK), Marianne Trier Bjerre (MTB)

Referent: FES

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: Godkendt

 

2.                   Opfølgning på sidste møde:

-                     Evaluering af YDU-symposium

                      Skriftlige evalueringer mangler stadig. Industrien var også glade, da det også var nemmere for dem.

-                     Kontingent opfølgning

                      Medlemslisten har vi ikke kunne få fat I pga GDPR. AT vil kontakte Eva (sekretær DUS) for at hører om han kan få listerne. (senest 1/5-20)

I vedtægtændringerne fra 2018 blev det vedtaget at vi vil opkræve kontigent. Fastsat til 300 kr.

Aktivitet: AT vil følge op på medlemslisterne og opkrævning. Senest 1/5-2020

 

3.                   Status YDU 1- dags symposium:

 • Dato for næste symposium er d. 26/11-2020

(obs det er julefrokost weekend), der er uroonkologisk kursus ligger.

 • Save the date?

Udskydes til vi har en fastsat dato

 • Emner? Se bilag 1

Aktivitet: FES laver en liste over emner de sidste 9 år og sender ud med referat.

Alle skal have tænkt på emner inden næste møde.

 

4. Kort nyt fra undergrupper:

A. YDU – formandsposten:

 • Omskæring af drenge

DUS har udpeget en urologisk speciallæge til at side med i SFPS- arbejdsgruppe.

Som udgangspunkt anbefaler vi ikke omskæring, som ikke er på medicinsk grundlag.

Vi læner os op af DUS’s holdning og udtalelse i deres sidste referat. (Andreas læste det op)

 

 • DUS – inspektor?

Hvem udpeger junior-inspektorer? Aktuelt er der 3

 • EBU eksaminator (< 40 år, FEBU-eksamen, urolog og uddannelsesinteresseret)

Sara Bube har bestået, Lotte Kaasegaard Jakobsen (har bestået den skriftlige og har nok planer om at gå op til den mundtlige)

Det er svært at finde EBU inspektorer under 40 i Danmark, nok pga den måde vores speciallægeuddannelse er skruet sammen på.

Aktion: AT vil spørge om hvor vigtig kravet om yngre end 40 år er.

 

 

B. Webmaster:

 • Opdatering

Der arbejdes på at finde en ny, platform. Og flytte over.

Ting som skal overvejes er: pris, hvor nem den er at arbejde med, hvad den skal kunne, adgang til SoMe, Skal man kunne logge på lukket rum.

FES er i løbende kontakt med Torben.

ST spørger om hvorfor hjemmesiden nogle gange ser mærkelig ud i safari. Det er pga. format fejl i skrifttypen. Kan aktuelt ikke rettes da websiden ikke ligger på One.com men på DUS webhotel. Vil blive rettet med en ny platform.

Ang mail: Der er ikke stemning for at ens private mail kommer på websiden. Alle har fået en ny YDU mail og har fået tilsendt password. Hvis man ikke kan komme på så kontakt FES. FES har lavet det sådan til linket på websiden sender til ens private mail.

 

 • Ønsker til hjemmesiden (slides fra YDU-symposium?)

Slides fra Dårlig ide, da der jo er underviserens slides. Kunne måske ligge i lukket rum.

EBU spørgsmål. Kunne måske ligges i et lukket rum

Det er fint hvis man kan logge på til fx. Slides, men ikke et must.

Aktion: FES arbejder videre med at finde en ny platform

 

 1. Kassererposten:

-                     Afklaring mhp. hvem der håndtere de forskellige ting, så vi kan få et nyt CVR-nr.

Ina skal bruge:

 • foto af alle i bestyrelsens kørekort/pas (billed id) og sundhedskort (adresse) samt cpr nummer.

Aktion: Alle sender billed af pas/kørekort og sygesikringskort til ina via arbejdemail (det er sikkerforbindelse) Inas arbejdsmail: I.hahn@rn.dk (deadline 14 dage)

 

 • Kopi af vores vedtægter: FES sender det til Ina. (gjort)
 • Ina skal også bruge jeres mobil nummer (Gjort)
 • Referat sidste generalforsamlings hvor referanten har underskrevet

Aktion: Andreas skriver referat fra generalforsamling og sender til Ina (deadline:14 dage)

 • Kopi af referat for konstituering af den nye bestyrelse her med navne og underskrifter på alle i bestyrelsen. 

Aktion: Andreas starter sendes i kæde med slut hos Ina (deadline 14 dage)

 

 • Hvem skal have adgang?:

Andreas og Ina, skal have adgang til netbank da det er formand og kasser der tegner foreningen ifølge vedtægterne.         

 

D. NRU (Sara og Marianne)

 • Status næste NRU møde juni 2020 iht:

Der skal laves massiv reklame.

Pris: 500 kr + 400kr i overnatning (900kr i alt)

Der skal være ca. 60 deltagere. Sara er skeptisk om der kommer fra Norge og Finland

                                            - Sponser på Plads

                                            - Reklame - Vigtig

 

E. ESRU (Pernille og Majken)

- Residentsaften

Hvor der er begrænset pladser lørdag aften under EAU.

French connection: fredag aften under EAU

 

F. FEBU:

- FEBU vest: (Marianne): næste møde?

- FEBU øst: (Andrea): næste møde?

Udgår da FEBU ansvarlige har meldt afbud

 

 1. Datoer for internatmøde(Majken)

Folk kan svare på internat datoer inden for de næste 14 dage

 

 1. Evt.

intet

 

 1. Næste møde dato skypemøde:

14/4-20 kl 20.00