Gå til hovedindhold
Mødedato
15-11-2019

 

Referat- YDUs bestyrelsesmøde d. 15.11.19 kl. 10.00

Mødested: Hotel Hesselet

 

Deltagere: Andreas, Sara, Marianne, Ina, Frederikke, Majken, Pernille, Andrea

 

1. Valg af ordfører

                      Andreas

 

2. Valg af referent

                      Andrea

 

3. Godkendelse af dagsorden

                      Godkendt med tilføjelser fra Frederikke

 

4. Godkendelse af referat fra d. 20/9-19

                      Godkendt

 

5. Konstituering af bestyrelsen ihht. §2 stk. 4 (Ihht. §2 stk. 3 kan bestyrelsen bestå af op til 8 personer, hvorfor der aktuelt ikke er behov for at udnævne en suppleant)

                      - Formand: ny skal vælges

                      Andreas

                      - Kasserer: ny skal vælges

                      Ina

                      - 2 ESRU medlemmer: nye skal vælges

                      Pernille vil gerne. Majken kunne være interesseret.

                      - 2 NRU medlemmer: Sara og Marianne fortsætter

                     

6. Øvrige poster

                      - Næstformand: skal vi vælge én?

                      Det besluttes at vælge en næstformand fra Vest, da formand er fra Øst. Frederikke vælges.

                      - Webmaster: ny skal vælges

                      Frederikke vil gerne arbejde med hjemmesiden (hurra). Udvidet online-profil for YDU kan                       diskuteres ved næste møde.

                      - 2 FEBU tilrettelæggere: Marianne fortsætter; Andreas fortsætter?

                      Andreas forsætter også.

                      - 1 medlem i Uddannelsesråd Øst: Andrea fortsætter

                      - 1 medlem i DUS Uddannelsesudvalg: Andreas fortsætter

                     

7.  Evt.

 

8. Næste mødedato

                      Skypemøde d. 14/1-20 kl. 20.00.