Gå til hovedindhold
Mødedato
14-01-2020

 

Referart YDUs bestyrelsesmøde d. 14.01.2020 kl. 20.00-21.30

Deltagere: Marianne Trier Bjerre (MTB), Andrea Krug (AK), Pernille Hammershøj (PH), Andreas Key Milan (AKM), Ina Borg(IB), Frederikke Eichner Sørensen (FES), Sara Toulouee (ST), Majken Warming(MW)

 

Afbud: ingen

 

Sted: Skype-møde

 

 1. Godkendelse af dagsorden

                 Godkendt

 

 1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Andreas (AKM)

Referent: Frederikke (FES)

 

 1. Godkendelse af sidste møde referat

Pernille(PH) og Majken(MW) er ESRU repræsentanter.

 

 1. Kort præsentation af den nye bestyrelse og forventninger

Intet at tilføje.

 

 1. Opfølgning på heldagssymposiet d. 14/11-2019

Godt symposium.

Der var flere deltagere end der tidligere har været til aftenssymposierne. Havde den ønsket effekt at der var en større blanding af yngre urologer fra hele landet.

Mange undervisningstimer og 3 dage i streg er i lang tid. Måske flere pauser i løbet af dagen. Nemmere at få fri når det ligger op til DUS.

Vi vil fortsat arbejde på at YDU ligger op til DUS.

 

Opfølgning mht. slides og evalueringer har Pernille Skjold Kingo (PSK)

Action: Andreas (AKM) tager kontakt til hende(PSK) for at få dem.

 

 1. Opfølgning på tidligere møder:

 

 1. Oprettelse af kontingent, info iht. lægeforeningen

Kontingentet er fastsat til 300 kr.

Andreas har taget kontakt til YL, sendt mail om krav.

 • Vedtægter
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Medlemslister
 • Er vi medlem af LVS(lægevidenskabelige selskaber)?
  • Kan vi blive medlem? Hvis ikke hvad kræver det at blive medlem.
  • Er vi ikke medlem kræver det 27 kr / læge, 35 kr/ikke-læger

Action: Andreas (AKM) følger op på det.

 

Hvilke medlemmer har vi: Frederikke(FES), Ina(IB) og Andreas(AKM) vil sammenkoble vores medlemslister. Mail skal sendes ud i forhold til at melde sig ud ellers bliver man opkrævet.

 

 1. YDUs fremtidige mødestruktur og visioner

Der er interesse for et internat. Marianne (MTB) taler for 1 døgn, med overnatning.

 

Vi følger op på et kort senere møde med datoer og lokalisation.

Action: Majken(MW) opretter en doodle med muligere weekender

 

 1. Nyt fra undergrupper:

 

 1. Formand (Andreas)
 • Info fra Uddannelsesudvalget

Hoveduddannelsessamtaler i videreuddannelsesregion Nord. Der var 6 ansøgere til 4 stillinger.

Ingen ansøgere i videreuddannelsesregion Syd.

Samtaler i videreuddannelsesregion Øst i marts

 

Arbejdet med ny logbog er i fund gang.

Der arbejdes på ophold på kirurgisk afd, bliver ikke implementeret nu, men Andreas arbejder videre på at få det indført.

 

Junior Inspektorer: Andrea(AK) og Dennis Knudsen er junior inspektorer og har været på kursus. Nina Klemann er af DUS blevet udpeget som junior inspektorer.

 

 1. Webmaster (Frederikke/Andreas)
 • Videregivelse af funktion

Det er endnu ikke videregivet. Frederikke (FES)og Andreas(AKM) vil aftale en overdrages aften i løbet af de næste par uger.

Frederikke(FES) har talt med Torben Brøckner. Han vil gerne hjælpe med at kunne

 • Twitter? Der ikke stemning for at vi kommer på twitter.
 • Der er stemning for nyhedsmail evt. 2 gange årlig

 

 1. Kasserer (Ina)
 • Overdragelse fra Ditte Drejer?

Ina(IB) har endnu ikke mødtes til overdragelse.

 

 • Oprettelse af CVR-nr.

Vi har et CVR nr, men det er udløbet skal der laves et nyt.

Banken vil have Pas og kørekort.

 

 • Der skal vælges en revisor, nu når vi skal opkræve kontingent.
 • Marianne (MTB) forslår et kort til FEBU arrangør, da der en mange udlæg i FEBU VEST

Action: Ina (IB) tjekker op på CVR nr. og sender link ud sikker adgang til banken og tjekker op på om alle skal sende data.

 

 1. NRU (Sara og Marianne)
 • Status på næste møde 5. og 6. juni 2020.
 • Emne: Nyrecancer sted København
 • Der er lavet poster.

Action: Marianne (MTB) sender poster til UKYL i Videreuddannelse Nord og Syd. Sara (ST) sender til folk i Øst.

 • Der er 3 sponsorer. Afventer tilbagemelding fra et par sponsorere.
 • Der mangler 2 foredragsholdere (som ikke må være danske).

 

 1. ESRU (Majken og Pernille)
 • Majken(MW) og Pernille (MW) er repræsentanter
 • Pernille (PH) har kontaktet Peter Østergreen mhp registrering.
 • Pernille (PH) har kontaktet formanden mht. program.

 

 1. FEBU (Marianne og Andreas)
 • FEBU Øst i morgen. ST foreslår om det skal flyttes fra Gentofte til Riget.
 • Marianne (MTB) har styr på FEBU i Vest. Hun til gerne stoppe ved årets udgang.
 • Ny arrangør i region Øst: Andrea (AK) vil gerne overtage

 

 • Vigtig at arrangør er medlem af YDU.

 

 1. Planlægning af næste årsmøde 2020

                 Har Pernille Skjold Kingo data fra de tidligere møder.?

Action: Andreas (AKM) vil kontakte Pernille (PSK) for om hun har en oversigt.

Skal Møde med FYO genoplives? Kan tages op på internat.

 

 1. Næste Skypemøde dato:

 I starten af marts. 4/3-20 kl 20-21

 

 1. evt.

Ansøgere til Hoveduddannelse: Ingen nævner at de er med i yngre urologiske aktiviteter og ikke alle ansøgere var medlem af YDU. Der skal gøres mere reklame.