Gå til hovedindhold
Mødedato
14-04-2020

 

Dagsorden - YDUs bestyrelsesmøde d. 14.04.20 kl. 20-20:30

Mødested: Skype

Tilstede: Andrea Krug (AK), Andreas Thamsborg (AT), Ina Borg (IB), Majken Warming (MW), Marianne Bjerre Trier (MTB), Pernille Hammershøj (PH), Sara Tolouee (ST), Frederikke Eichner Sørensen (FES)

Referent: FES

 

  1. Godkendelse af referat fra seneste møde

Rettelse: Der er oprettet nyt CVR nr. 41 19 97 09

 

2.                   Opfølgning på sidste møde:

-                     Medlemsliste (AT)

Andreas vil følge op på det i løbet i løbet af den næste uge.

-                     Kontingent (AT)

Der er ikke sket yderligere. Der sker noget når der er fulgt op på medlemslisten

 

3.                   Status YDU 1- dags symposium:

  • Dato: Torsdag 26/11 – 20.

Obs det er samtidig med Uroonkologikursus og der er meldt ud af folk ansat i Herlev højst sandsynlig ikke kan få fri til andet end obligatorisk i efteråret.

Vi vil forhøre rundt om det vil være mulighed for den dag. Ansvarlige: MTB: Holstebro, AT: Herlev og kontakter Lars Lund., MW: Århus, IB: Ålborg, PH: Roskilde ST: Riget.

  • Program: (se bilag 1)
  • Taksterne: er efter lægeforeningens takster. Transport er betalt.
  • Save the date udskydes til næste gang.

 

Resten af punkterne udskydes til næste møde 4 /5 -2020 kl 20.00

 

4. Kort nyt fra undergrupper:

A. YDU – formandsposten:

-                     EBU-eksaminator

 

B. Webmaster:

  • Ny platform til slides.

 

  1. Kassererposten:

-                     Status med CVR-nr.

 

D. NRU (Sara og Marianne)

  • Status næste NRU møde juni 2020 iht: Der er aflyst for sent, så der kommer fortsat en regning på 50.000 kr

 E. ESRU

 F. FEBU

FEBU vest: (Marianne): næste møde?

FEBU øst: (Andrea): næste møde?

  •  6. Evt.
  •  7. Næste møde dato skypemøde: 4 / 5-20

Bilag 1:

                                                                 Tentativt program for YDU 1 dagssymposium

 

Retroperitoneum

Det farlige sted...

 

Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Dato: 26/11-2020

 

Program:

9:30                                   Registrering og kaffe

 

10:00                                Velkomst og introduktion

 

10:15                                Binyrerne med endokrinologiske-briller:

                                            Sygdomme og udredning – endokrinologisk behandling ved                                                                                  binyre-kirurgi (Foreslået endokrinolog: Michael Andreasen fra RH – ST kontakter ham, FES vil prøve at finde en mulig kandidat fra Skejby)

 

11:15                                Binyrerne med urologiske-briller:

                                            Kirurgisk indikation – kirurgisk tilgang til binyrerne – binyrekræft                                                   (Urolog Michael Aargård fra RH (PH kontakter ham)(anden mulig kandidat Jan Jepsen fra Herlev)

 

12:00                                Frokost

 

12:45                                Sarkomer:

                                            Sarkomer med forekomst i retroperitoneum (Herlev onkolog??? eller RH da de har testis cancer?? Skejby? Onkolog fra Skejby bedst da de har både sarkomer og testiscancer(MW vil kontakte Mads Aggerbæk)

 

13:30                                Testis cancer:

                                            Diagnostik – primær kirurgi og metastase-kirurgi (Michael Aargård (PH Kontakter) ellers Ulla Joensen)

 

14:15                                Testis cancer:

                                            Inddelinger – stadier -  prognoser - behandlinger – follow-up (Mads Aggerbæk (Skejby)- MW kontakter ham)

 

15:00                                Pause

 

15:30                                Lymfeknuder:

                                            Hvornår er der indikation for lymfeknude-exairese i retroperitoneum ved urologiske cancer? (Kontakt Mia Gebauer om det er relevant og evt. relevant underviser.)

 

16:15                                Pause

 

16:45                                Retroperitonal fibrose:

                                            Diagnostik – behandlingsmuligheder – prognose (måske en reumatolog: AT vil prøve at finde en reumatolog)

17:45                                 Generalforsamling