Registration
Medlemskab af YDU forudsætter medlemskab af Dansk Urologisk Selskab (DUS). For medlemskab af DUS, se www.urologi.dk. Din ansøgning imødekommes ikke såfremt dit navn ikke fremgår af DUS' medlemsliste. Undertegnede ønsker at blive registreret som medlem af YDU. Jeg er påbegyndt uddannelse med det erklærede mål, at opnå speciallægeanerkendelse i urologi. (Obs. der sendes en bekræftigelse ved registering. Modtager du ingen e-mail, tjek venligst din spam indbakke)
* This Field is required This Field IS visible on profile Information for: First Name : Please enter your real first name.
* This Field is required This Field IS visible on profile Information for: Last Name : Please enter your real last name.
* This Field is required This Field IS visible on profile Information for: Email : Please enter a valid e-mail address. A confirmation email will be sent to this address upon registration.
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile Information for: Password : Please enter a valid password.  No spaces, at least 6 characters and contain lower and upper-case letters, numbers and special signs
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile Information for: Verify Password : Please enter a valid password.  No spaces, at least 6 characters and contain lower and upper-case letters, numbers and special signs
This Field IS visible on profile
This Field IS visible on profile
This Field IS visible on profile
This Field IS visible on profile
This Field IS visible on profile
This Field IS visible on profile
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile Information for: Medlemskab af DUS : <p>Medlemskab af Danske Urologisk Selskab forudsættes for medlemskab</p>
<p> </p>
Vigtigt! Vedrørende videregivelse af oplysninger: Registrering medføre automatisk, at man accepterede videregivelse af postadresse til tredje part, hvis det er i medlemmets åbenlyse interesse, f.eks. mhp. at modtage gratis tidsskrifter. I forbindelse med gratis medlemskab af Society of Endourology og levering af Journal of Endourology er dit navn og postadresse videregivet til udgiveren via ESRU. ESRU har en samlet medlems database. Disse oplysninger vil blive anvendt til særlige tilbud og udsendelse af nyhedsbreve. ESRU har indgået en aftale med EAU om udveksling af medlems databaser (ESRU medlemmer og EAU junior members). Selvom du i forvejen sandsynligvis er registreret hos talrige firmaer, som kan købe din adresse gennem lægeforeningen og Dansk Urologisk Selskab, finder vi det mest korrekt, at informere om ovenstående. Ønsker du ikke at YDU videregiver din email adresse til ESRU kontakt venligst ydu.dk i forbindelse med registeringen.

Copyright © Yngre Danske Urologer 2018